Tag & win een ontbijt voor 2

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “TAG & WIN” van Van der Valk Hotel Gent B.V., gevestigd te Akkerhage 10, 9000 in Gent. Btw-nummer 0699986048 (hierna: “Van der Valk Hotel Gent”). De actie heeft tot doel het social media bereik te vergroten.

Actieopzet

Je kunt één keer per e-mailadres meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Hotel Gent de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en een foto plaatst op de Kerstslee, en dus deelneemt aan deze actie, gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het plaatsen van uw foto op uw Instagramstory voor van Van der Valk Hotel Gent, het taggen van ons Instagramaccount van Van der Valk Hotel Gent maakt u kans op een onbtijt voor 2 personen in ons Restaurant Cocotte, gelegen in Van der Valk Hotel Gent te Akkerhage 10, 9000 Gent volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Er is één (1) trekking waarbij de winnaar bekend gemaakt wordt. De winactie loopt tot en met 4 januari. De trekking zal plaatsvinden op 5 januari 2023. De winnaar mag één persoon meenemen om mee te ontbijten in het Restaurant Cocotte in ons Van der Valk Hotel Gent. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres en via onze Instagram story.

Voorwaarden voor deelname

Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Hotel Gent heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Hotel Gent wil met deze winactie de zichtbaarheid op Tripadvisor vergroten.

Voorwaarden van de winactie

Deze prijs betreft een ontbijt voor 2 personen in ons restaurant 'Cocotte' in Van der Valk Hotel Gent.

De winnaar mag zelf bepalen op welke datum deze wil komen ontbijten, vóór augustus 2023, op basis van beschikbaarheid en niet geldig op zon- en feestdagen. Reserveren op voorhand is verplicht.

Aanvullende voorwaarden in verband met de winactie

Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de actie ongeacht de reden.

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer winnaars al een bestaande boeking voor Van der Valk hotel Gent of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.

Voor vragen en het reserveren van de gewonnen overnachting kunt u contact opnemen met info@gent.valk.com.

 

Persoonsgegevens en privacy

Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. 

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Hotel Gent verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.

Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Hotel Gent Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Hotel Gent LinkedIn pagina.

 

Overige bepalingen

Van der Valk Hotel Gent mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.

Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.

Van der Valk Hotel Gent handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Hotel Gent.

Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.