Privacyverklaring

Inleiding

Van der Valk Hotel Gent verwerkt dagelijks informatie over personen. Van der Valk houdt zich daarbij aan de wet. Van der Valk respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Van der Valk verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring geldt tevens voor alle Van der Valk hotels, en restaurants die vallen onder verantwoordelijkheid van Van der Valk Diensten Centrum BV, alsmede gelieerde ondernemingen. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Van der Valk Hotel Gent, gevestigd aan Akkerhage 10 te 9000 Gent, btw nummer BE0699986048, e-mailadres: gent@valk.com, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot gent@valk.com.

Daar waar hierna gesproken wordt over 'Van der Valk', wordt bedoeld alle hierboven genoemde entiteiten.

Privacy VV

Bedankt voor het bezoek aan onze website. U bezoekt momenteel de website van Van der Valk Hotels & Restaurants.

Deze website is in beheer en onderhoud bij: Van der Valk Internet B.V.
Ons bedrijfsadres is: Stationsweg 91, Breukelen
Ons B.T.W.-nummer is: NL 8128.81.862.B01

Van der Valk respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Als u onze website bezoekt...

U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij wel informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking te verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen via onze e-mail service.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We zullen u te allen tijde laten weten waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Van der Valk stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

  • Aan derden die worden ingeschakeld voor uw verblijf, zoals onze hotels;
  • Als Van der Valk hier wettelijk toe verplicht wordt;
  • Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Van der Valk-diensten of om de rechten van Van der Valk zelf te beschermen.

Hoe gaat Van der Valk om met de gegevens van mijn verblijf?

Als u een verblijf via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen. Deze gegevens helpen ons om de site en het productaanbod beter te kunnen aanpassen op uw wensen.

Hoe gaat Van der Valk om met gegevens bij prijsvragen en acties?

Als u reageert op een prijsvraag of een actie, vragen wij uw naam, adres en e-mailgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs en om de reacties op de actie te meten.

Hoe gaat Van der Valk om met veiligheid en kwaliteit?

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen.

Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen bieden en uw boeking zo goed mogelijk kunnen verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen via onze e-mail service. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens die u doorgeeft bij het boeken van een reis, of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden secuur bewaard in onze database. Indien u zich wenst af te melden van onze e-mail service, kunt u dat gemakkelijk doen vanuit de nieuwsbrief.

Hoe gebruikt Van der Valk social media?

Wij gebruiken social media om de hotels te promoten, te verbeteren en te faciliteren. Zo zijn er social media plugins op de website. Wanneer u op één van de knoppen klikt en u registreert met uw social media account, wordt informatie gedeeld met uw social media site en mogelijk getoond op uw social media profiel, zodat het gedeeld kan worden met anderen in uw netwerk.

Hoe gebruikt Van der Valk beoordelingen?

Na uw verblijf bij onze hotels die u bij ons heeft gereserveerd, ontvangt u een uitnodiging om een beoordeling te schrijven. Als u niet wil dat uw naam wordt weergegeven kunt u dat aangeven, zodat uw beoordeling anoniem wordt geplaatst. Door het invullen van een beoordeling gaat u akkoord met het feit dat de beoordeling getoond kan worden op relevante accommodatie-informatiepagina websites, in onze mobiele apps, in onze social media accounts en in social apps, of op de website van partners. Hierdoor hebben andere reizigers toegang tot informatie over de kwaliteit en diensten van de accommodatie waar u bent verbleven. Meer informatie kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres gent@valk.com. Van der Valk zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

   7. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Van der Valk Internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

   8. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

   9. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: gent@valk.com.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie februari 2018