HUISREGELS VAN DER VALK HOTEL GENT

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. 

 • Bij het inchecken dient per kamer een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. De hoofdboeker van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn.  
 • Het is niet toegestaan om met meer personen aanwezig te zijn dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Bezoekers dienen zich te legitimeren bij de receptie.   
 • In het gehele hotel en op alle kamers geldt een rookverbod. In geval van overtreding staat hier een boete op van €250,00.  
 • Kaarsjes in de kamer zijn niet toegestaan in verband met brandveiligheid.   
 • Bij beschadigen van eigendommen van Van der Valk stellen wij u aansprakelijk voor de kosten.   
 • Nooduitgangen mogen niet gebruikt worden zonder dat er een noodsituatie plaatsvindt.   
 • Gebruik en/of verhandelen van verdovende middelen is niet toegestaan. In geval van overtreding wordt u direct zonder restitutie verwijderd uit ons hotel.   
 • Gebruik van lachgas is niet toegestaan. In geval van overtreding staat hier een boete op van €150,00.   
 • Veroorzaak alstublieft geen overlast in en om het hotel middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. Indien dit toch het geval is zal de toegang tot het hotel ontzegd worden en is er geen restitutie mogelijk.  
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.   
 • Van der Valk Hotel Gent is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. Mocht u spullen achterlaten op de hotelkamer, dan is dat op eigen risico. 
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van onze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.   

Door middel van uw boeking geeft u aan akkoord te gaan met de naleving van onze huisregels.

Team Van der Valk Hotel Gent wenst u een prettig en veilig verblijf toe.