Actievoorwaarden voor de win-actie 'Take an Afterwork selfie'

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Win 4 tickets voor Ukiyo - Luxury Brunch Edition incl. dranken en 2 flessen cava!” van Van der Valk Hotel Gent B.V., gevestigd te Akkerhage 10, 9000 in Gent. Btw-nummer 0699986048 (hierna: “Van der Valk Hotel Gent”). De actie heeft tot doel het promoten van het nieuwe concept "Ukiyo - Luxury Brunch Edition" in skybar Mr. Sato, gelegen op de 10e verdieping van het Van der Valk Hotel Gent.

Actieopzet

De actieperiode loopt van 8 juli 2022 10:00 uur tot 22 juli 2022 12.00 uur. Je kunt één keer per e-mailadres meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Hotel Gent de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en het formulier verzend gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het verzenden van het formulier wordt u tevens ingeschreven voor de nieuwsbrief van Van der Valk Hotel Gent en maakt u kans op 4 gratis tickets voor de Ukiyo - Luxury Brunch Edition op 31 juli 2022, inclusief dranken (welkomstcocktail óf glas champagne, een selectie wijnen uitgekozen door de sommelier en een Japanse likeur achteraf) en 2 flessen cava in skybar Mr. Sato, gelegen op de 10e verdieping van het Van der Valk Hotel Gent te Akkerhage 10, 9000 Gent volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Er is één (1) trekking van de winnaar die 3 introducées mee mag nemen. De winnaar van deze actie wordt op 22 juli 2022 om 15:00 uur bekend gemaakt. De winnnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres. Ook via social media wordt de winnaar bekend gemaakt.

Voorwaarden voor deelname

De actie staat open voor iedereen die woonachtig is in België of Nederland en beschikt over een vaste woon-en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Hotel Gent heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Hotel Gent wil met deze winactie het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief van Van der Valk Hotel Gent vergroten. Je kunt daarom alleen deelnemen wanneer je toestemming geeft om e-mails te ontvangen van Van der Valk Hotel Gent. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven.

Voorwaarden van de winactie

 • De winnaar van de ‘Take an Afterwork selfie ’-wedstrijd heeft recht op: één fles sterke drank uit een bepaald assortiment met 5 mixers.

 • Deelnemen met de win-actie mag enkel als je een ticket hebt gereserveerd voor de Ukiyo Afterwork.

 • U kan enkel winnen door een originele selfie te maken en ons te taggen in de foto. Daarnaast moet u ook onze Instagram accounts volgen @hotelgent & @mrsatogent om deel te nemen.

 • De prijs kan alleen worden geclaimd en ingewisseld door de winnaar van de wedstrijd.

 • De winnaar kan worden gevraagd een bewijs van leeftijd en identiteit te overleggen en alle documentatie die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat hij/zij in aanmerking komt om de prijs te claimen.

 •  De winnaars voucher is ENKEL geldig op de Ukiyo Afterwork van 8 februari

 •  Alle geldige inschrijvingen die tijdens de looptijd van de wedstrijd worden ontvangen, doen mee aan een willekeurige prijstrekking.

 • De prijs kan niet worden terugbetaald.

Aanvullende voorwaarden in verband met de overnachting

 • De winnaar en zijn of haar gezelschap zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Houd er rekening mee dat u altijd in het bezit van een geldig reisdocument/legitimatiebewijs dient te zijn, Van der Valk Hotel Gent mag u hier naar vragen. Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel nodig acht.
 • Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overnachtingsovereenkomst/winactie voor de "Ukiyo - Luxury Brunch Edition" op 31 juli ongeacht de reden.
 • Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer winnaars al een bestaande boeking voor Van der Valk hotel Gent of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.
 • Voor vragen en het boeken van de gewonnen reis kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.

Persoonsgegevens en privacy

 • Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor de Van der Valk Hotel Gent nieuwsbrief, brengen wij je onder andere op de hoogte van onze aanbiedingen, updates en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal. Je kunt je op elke gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het bezoek aan Mr. Sato verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.
 • Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
 • Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Hotel Gent Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Instagram pagina van Mr. Sato.

Overige bepalingen

 • Van der Valk Hotel Gent mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
 • Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.
 • Van der Valk Hotel Gent handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Hotel Gent.
 • Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.