Voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “win een overnachting inclusief ontbijt voor 2 personen in één van onze suites in Van der Valk Hotel Gent” van Van der Valk Hotel Gent B.V., gevestigd te Akkerhage 10, 9000 in Gent. Btw-nummer 0699986048 (hierna: “Van der Valk Hotel Gent”). De actie heeft tot doel het promoten van het nieuwe Van der Valk Hotel te Gent.

Actieopzet

Je kunt één keer per e-mailadres meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Hotel Gent de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en het formulier verzend gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het verzenden van het formulier wordt u tevens ingeschreven voor de nieuwsbrief van Van der Valk Hotel Gent en maakt u kans op een overnachting inclusief ontbijt voor 2 personen in één van de suites, gelegen in Van der Valk Hotel Gent te Akkerhage 10, 9000 Gent volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Er is één (1) trekking waarbij de winnaar bekend gemaakt wordt. De trekking zal plaatsvinden op 17 september 2021 om 15:00 uur. De winnaar mag een persoon meenemen om mee te overnachten in één van de suites in Van der Valk Hotel Gent, inclusief ontbijt aan het ontbijtbuffet in Restaurant Cocotte op de begane grond. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres. Ook via social media wordt dit bekend gemaakt.

Voorwaarden voor deelname

Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Hotel Gent heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Hotel Gent wil met deze winactie het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief van Van der Valk Hotel Gent vergroten. Je kunt daarom alleen deelnemen wanneer je toestemming geeft om e-mails te ontvangen van Van der Valk Hotel Gent. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven.

Voorwaarden van de winactie

 • Deze prijs betreft een overnachting voor 2 personen in een suite inclusief ontbijt in Van der Valk Hotel Gent.
 • De winnaar mag zelf bepalen op welke datum deze wil komen overnachten echter is dit wel afhankelijk van de beschikbaarheid.
 • Deze actie kan alleen plaatsvinden als de COVID-19 maatregelen in België dit mogelijk maken.

De overnachting is exclusief:

 • Lunch of diner
 • Dranken (behalve tijdens het ontbijtbuffet)
 • Reiskosten
 • Alle overige uitgaven van persoonlijke aard

Aanvullende voorwaarden in verband met de winactie

 • Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de actie ongeacht de reden.
 • Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer winnaars al een bestaande boeking voor Van der Valk hotel Gent of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.
 • Voor vragen en het reserveren van de gewonnen overnachting kunt u contact opnemen met info@gent.valk.com.

Persoonsgegevens en privacy

 • Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor de Van der Valk Hotel Gent nieuwsbrief, brengen wij je onder andere op de hoogte van onze aanbiedingen, updates en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal. Je kunt je op elke gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.
 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Hotel Gent verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.
 • Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
 • Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Hotel Gent Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Hotel Gent LinkedIn pagina.

Overige bepalingen

 • Van der Valk Hotel Gent mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
 • Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.
 • Van der Valk Hotel Gent handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Hotel Gent.
 • Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.