Voorwaarden Winactie Overnachting

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Win een overnachting voor 2 met ontbijt” van Van der Valk Hotel Gent B.V., gevestigd te Akkerhage 10, 9000 in Gent. Btw-nummer 0699986048 (hierna: “Van der Valk Hotel Gent”). De actie heeft tot doel meer engagement bij onze volgers te creëren.

Actieopzet

Je kunt één keer per account op Instagram meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Hotel Gent de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die de quizvragen invult op Instagram, en dus deelneemt aan deze actie, gaat akkoord met de actievoorwaarden. Wie alle quizvragen, die op het Hotelgent Instagram account geplaatst worden, juist beantwoord voor 30/08 12 uur én die het dichtst de schiftingsvraag antwoord, maakt kans op een overnachting inclusief ontbijt voor 2 personen in één van onze comfort kamers, gelegen in het Van der Valk Hotel Gent te Akkerhage 10, 9000 Gent volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Voorwaarden voor deelname

De quiz kan ingevuld worden vanaf 29/08 16 uur tot 30/08 12 uur. Iedereen die voor 12 uur de vragen heeft ingevuld, neemt deel aan de winactie. 

Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Hotel Gent heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Hotel Gent wil met deze winactie meer engagement creëren bij de volgers..

Voorwaarden van de winactie

Deze prijs betreft een overnachting voor 2 personen in een comfort kamer inclusief ontbijt in Van der Valk Hotel Gent.

De winnaar mag zelf bepalen op welke datum deze wil komen overnachten, vóór 31 augustus 2024. De overnachting is echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid, en niet geldig op feestdagen.

De overnachting is exclusief:

  • Lunch of diner
  • Dranken (behalve tijdens het ontbijtbuffet)
  • Reiskosten
  • Alle overige uitgaven van persoonlijke aard

Aanvullende voorwaarden in verband met de winactie

Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de actie ongeacht de reden.

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer winnaars al een bestaande boeking voor Van der Valk Hotel Gent of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.

Voor vragen en het reserveren van de gewonnen overnachting kunt u contact opnemen met info@gent.valk.com.

Persoonsgegevens en privacy

Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor de Van der Valk Hotel Gent nieuwsbrief, brengen wij je onder andere op de hoogte van onze aanbiedingen, updates en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal. Je kunt je op elke gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Hotel Gent verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.

Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Hotel Gent Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Hotel Gent LinkedIn pagina.

Overige bepalingen

Van der Valk Hotel Gent mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.

Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.

Van der Valk Hotel Gent handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Hotel Gent.

Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.