Actievoorwaarden Like & Win - Meet the locals arrangement

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Like & Win - Meet the locals arrangement” van Van der Valk Hotel Gent B.V., gevestigd te Akkerhage 10, 9000 in Gent. Btw-nummer 0699986048 (hierna: “Van der Valk Hotel Gent”). De actie heeft tot doel het promoten van het nieuwe Van der Valk Hotel te Gent op de leisure markt.

Actieopzet

De actieperiode loopt van 8 maart 2022 10:00 uur tot 22 maart 2022 12.00 uur. Je kunt één keer per e-mailadres meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Hotel Gent de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en het formulier verzendt gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het verzenden van het formulier wordt u tevens ingeschreven voor de nieuwsbrief van Van der Valk Hotel Gent en maakt u kans op ons Meet the locals arrangement op basis van 2 personen in het Van der Valk Hotel Gent te Akkerhage 10, 9000 Gent volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Er is één (1) trekking van de winnaar die een introducé/reisgenoot mee mag nemen. De winnaar van deze actie wordt op 22 maart 2022 om 15:00 uur bekend gemaakt. De winnnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres. Ook via social media wordt de winnaar bekend gemaakt.

Voorwaarden voor deelname

De actie staat open voor iedereen die beschikt over een vaste woon-en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Hotel Gent heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Hotel Gent wil met deze winactie het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief van Van der Valk Hotel Gent vergroten. Je kunt daarom alleen deelnemen wanneer je toestemming geeft om e-mails te ontvangen van Van der Valk Hotel Gent. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven.

Voorwaarden van de proefslaapactie

 • Deze prijs betreft het volledige meet the locals-arrangement voor 2 personen, bestaande uit één overnachting in een comfort kamer, een wandelroute langs de hotspots van Gent met verschillende proeverijtjes, een verrassingspakket op de kamer én inclusief ontbijt, volgens de (indien van toepassing) coronamaatregelen. Ook zijn de administratiekosten bij de te winnen overnachting inbegrepen.
 • De overnachting kan plaatsvinden t/m 30 september 2022. De overnachting is op basis van beschikbaarheid. Mocht er op de door u gekozen datum geen beschikbaarheid zijn dan bieden wij u een andere mogelijke datum aan.
 • Als tegenprestatie vragen wij de winnaar tijdens verblijf social media posts te plaatsen waarin ze Van der Valk Hotel Gent taggen.
 • Deze actie kan alleen plaatsvinden op bovenstaande datum als de COVID-19 maatregelen in België dit mogelijk maken.

De overnachting is exclusief:

 • Excursies en/of overige uitstapjes
 • Reisverzekering (deze dient de winnaar zelf af te sluiten)
 • Diner
 • Reiskosten/vervoer
 • Alle uitgaven van persoonlijke aard

Aanvullende voorwaarden in verband met de overnachting

 • Elke winnaar en zijn of haar reisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Houd er rekening mee dat bij het inchecken in het hotel een geldig reisdocument noodzakelijk is. Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel nodig acht.
 • Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overnachtingsovereenkomst/ like & win actie ongeacht de reden.
 • Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer winnaars al een bestaande boeking voor Van der Valk hotel Gent of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.
 • Voor vragen en het boeken van de gewonnen overnachting kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.

Persoonsgegevens en privacy

 • Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor de Van der Valk Hotel Gent nieuwsbrief, brengen wij je onder andere op de hoogte van onze aanbiedingen, updates en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.
 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Hotel Gent verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.
 • Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
 • Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Hotel Gent Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Hotel Gent LinkedIn pagina.

Overige bepalingen

 • Van der Valk Hotel Gent mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
 • Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.
 • Van der Valk Hotel Gent handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Hotel Gent.
 • Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.