Voorwaarden "Win een ontbijt voor 2!"

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Win een ontbijt voor 2!” van Van der Valk Hotel Gent B.V., gevestigd te Akkerhage 10, 9000 in Gent. Btw-nummer 0699986048 (hierna: “Van der Valk Hotel Gent”). De actie heeft tot doel van werven van nieuw personeel voor restaurant en keuken.

Actieopzet

De actieperiode loopt van 10 mei 2022 10:00 uur tot 7 juni 2022 12:00 uur. Je kunt zo vaak meedoen aan deze actie als je wil, enkel indien het steeds om een andere persoon gaat die solliciteert. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan voor dezelfde persoon die heeft gesolliciteerd, mag Van der Valk Hotel Gent de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en het formulier verzend gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het verzenden van het formulier maakt u kans op een gratis ontbijt voor 2 personen aan het ontbijtbuffet in Restaurant Cocotte, gelegen op de begane grond van het Van der Valk Hotel Gent te Akkerhage 10, 9000 Gent volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Een deelnemer aan deze winactie wint zodra de persoon die hij/zij heeft voorgedragen aan het hotel die heeft gesolliciteert, óf hij/zij zelf, een contract ondertekent om bij Van der Valk Hotel Gent te komen werken, en dus ook daadwerkelijk bij het hotel in dienst komt. Er zijn meerdere winnaars. De winnaars krijgen persoonlijk bericht, via het opgegeven e-mail adres. De winnaar krijgt van ons bericht indien hij/zij gewonnen heeft. Indien een deelnemer niks heeft gewonnen krijgt hij/zij geen bericht.

Functies waar deze winactie op van toepassing is:

 • Chef de partie
 • Chef de partie – Asian cuisine
 • Chef live cooking
 • Keukenmedewerker
 • Ontbijtkok
 • Zaalmedewerker

Voorwaarden voor deelname

De actie staat open voor iedereen die over een vaste woon-en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Hotel Gent heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Hotel Gent wil met deze winactie nieuw personeel aanwerven voor Van der Valk Hotel Gent. Je kunt alleen deelnemen wanneer je alle correcte contactgegevens invult.

Voorwaarden van de winactie "Win een ontbijt voor 2!"

 • Deze prijs betreft een ontbijt voor 2 personen. Het ontbijt zal worden weggegeven in de vorm van een voucher die 3 maanden na uitgifte geldig zal zijn.
 • U mag met de voucher komen ontbijten op een dag naar keuze, zolang de voucher geldig is (3 maanden na uitgifte, einddatum staat vermeld op de voucher). Mocht er op de door u gekozen datum geen beschikbaarheid zijn dan bieden wij u een andere mogelijke datum aan.
 • Als tegenprestatie vragen wij de winnaar tijdens het ontbijt social media posts te plaatsen waarin ze Van der Valk Hotel Gent taggen.

Het ontbijt is exclusief:

 • Excursies en/of overige uitstapjes
 • Reisverzekering (deze dient de winnaar zelf af te sluiten indien van toepassing)
 • Diner
 • Alle uitgaven van persoonlijke aard
 • Reiskosten
 • Overnachting

Aanvullende voorwaarden in verband met het gewonnen ontbijt

 • Elke winnaar en zijn of haar reisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig legitimatiebewijs. Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel nodig acht.
 • Van der Valk Hotel Gent behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in winactie "Win een ontbijt voor 2!" ongeacht de reden.
 • Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer winnaars al een bestaande boeking of reservering voor Van der Valk Hotel Gent of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.
 • Voor vragen en het boeken van je gewonnen ontbijt kun je contact opnemen met hr@gent.valk.com.

Persoonsgegevens en privacy

 • Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor de Van der Valk Hotel Gent nieuwsbrief, brengen wij je onder andere op de hoogte van onze aanbiedingen, updates en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal. Je kunt je op elke gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.
 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Hotel Gent verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.
 • Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
 • Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Hotel Gent Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Hotel Gent LinkedIn pagina.

Overige bepalingen

 • Van der Valk Hotel Gent mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
 • Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@gent.valk.com.
 • Van der Valk Hotel Gent handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Hotel Gent.
 • Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.
 • Indien een deelnemer aan deze winactie al in dienst is op moment van deelname, krijgt hij/zij een ontbijtvoucher voor 2 personen in plaats van een giftcard t.w.v. 150 euro. De uitgavevan giftcards vervalt tijdelijk zolang deze winactie loopt (10 mei 2022 tot en met 7 juni 2022)